Voor de reeds per aparte convocatie aangekondigde excursie naar de miocene en oligocene ontsluiting van de E 3 Scheldetunnel gelieve U de aanmeldingen UITERLIJK 6 april op te zenden aan het redactie-adres. Ook kunt U telefonisch hiervan mededeling doen onder nummer 010 – 183324.