Het abonnement op de krantenknipseldienst heeft nu twee maanden gedraaid en we moeten tot onze spijt zeggen dat dit ook geen succes is. Wel werden veel knipsels ontvangen, vooral over de Schelde-Rijnverbinding, maar slechts heel weinig was van direct belang voor de werkgroep. Het abonnement is dan ook niet verlengd. 1. Nadere berichten over de Scheldetunnel in Antwerpen vindt U op p. 11 van dit nummer. Nog steeds heeft niemand de werken op de linkerover bezocht. Wordt hier inderdaad uitsluitend gezogen ? 2. Nieuwe geruchten over een soort metro te Brussel doen de ronde. Volgens mensen in Brussel beginnen de werkzaamheden eind van dit jaar. Fossielrijke ontsluitingen zijn echter niet te verwachten, omdat de lagen vrijwel geheel ontkalkt zijn. 8. De kleigroeve te St. Niklaas. Verschillende personen hebben ondervonden dat door de directie geen toegang meer wordt verleend aan verzamelaars in verband met een ongeluk dat in de groeve gebeurd is. 12. Binnenkort zal in Vlaardingen worden begonnen met de graafwerken voor de Beneluxtunnel. Vermoedelijk zal hier net de Afzetting van Halsteren nog worden ontsloten. Deze laag kan dan eindelijk eens in situ worden bestudeerd. De erboven liggende lagen behoren gedeeltelijk tot de Afzetting van Vlissingen, met misschien Corbicula fluminalis. Voor schelpenverzamelaars zal de ontsluiting vermoedelijk niet zeer interessant zijn. Voor stratigrafen des te meer ! 13. Onder het verbindingskanaal B 1 en B 2 tussen dok 6 en de Zandvlietsluit ten N. van Antwerpen wordt momenteel gegraven aan een tunnel, de z.g. Tunnel onder Kanaaldok. In deze bouwput, die aanzienlijk dieper wordt uitgegraven dan het nabijgelegen 7e Havendok, is o.m. de Zanden van Luchtbal ontsloten. Helaas is de ontsloten laag arm aan fossielhoudende lagen, alleen het bovenste gedeelte is rijk aan schelpen, vooral Chlamys gerardi. De Zanden van Kallo zijn hier geheel te zien en te bemonsteren. Fraai schelpmateriaal kan verzameld worden ! 14. Ten Zuiden van Gent, in Merelbeke, is fossielhoudend Ypresien (eoceen) ontsloten in een tijdelijke ontsluiting. (Med. Daams) Aa nwezige soorten zijn Ostrea en Turritella. Dr. Glibert merkt op dat de Turritella’s voor deze horizon bijzonder groot zijn. Deze ontsluiting zal binnenkort worden bezocht. Ook schijnt er een horizon met veel haaietanden aanwezig te zijn. 15. De bekende miocene kleigroeve bij de watertoren te Neede is verialaten omdat geen grond beschikbaar is voor verdere uitbreiding. Een nieuwe kleiput is gegraven op het terrein van de Rekkense Inrichting. Hier wordt uit een smerige put met een dragline oligocene septarienklei gegraven. Fossielen werden niet opgemerkt.