Wij prijzen ons gelukkig dat wij in staat zijn onze leden te laten profiteren van een particuliere fotografische herdruk van- het beroemde standaardwerk van S, V, Wood, Monograph of the Crag Mollusca, 1 deel Gastropoda, 1 deel Bivalvia en 1 deel supplementen, in totaal 1078 pagina’s, groot 4°. Dit boekwerk, dat onmisbaar is bij de bewerking van plioceen materiaal, wordt slechts zelden aangeboden bij de antiquariaten, en dan nog tegen zeer hoge prijzen (ong. 200 gulden !). De hier bedoelde herdruk zal op zeer korte termijn aanvangen, ER KUNNEN SLECHTS EEN ZEER BEPERKT AANTAL MENSEN VAN PROFITEREN. Wie het eerst komt, her eerst maalt. Alle correspondentie hierover dient U te richten aan de heer J. Gunst, Kloetingseweg 56, Goes. De kosten zullen per exemplaar bedragen circa Fl. 90.- à Fl. 100.- Bij voldoende deelname minder.