Dit register is op dezelfde wijze samengesteld, als die welke regelmatig verschijnen in het Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Bij de indeling is de systematische volgorde van de groepen niet gehandhaafd, maar werden de mollusca, als grootste groep, het eerst behandeld. Bij verwijzing naar paginanummers van vol. 1 wordt dit paginanummer vooraf gegaan door een I, bij paginanummers van vol. 2 door een II. De veel voorkomende aanduiding “spec.” werd weggelaten. In dergelijke gevallen is de vermelding onder de genusnaam te zoeken. De soorten werden alfabetisch gerangschikt op genusnaam.