Hoewel de vindplaats Twistringen nu niet bepaald dicht bij ligt, hebben enkele loden van de werkgroep deze ontsluiting in het afgelopen jaar met succes bezocht. M.C.Cadee bezocht onlangs de groeve en stelde daar vast dat de miocene kleilaag dieper wordt uitgegraven ! In de nabije toekomst zullen meerdere. excursies plaats vinden, waarbij nadere gegevens bekend gemaakt zullen worden.