Zoals U hebt kunnen lezen in de notulen van de laatste huishoudelijke vergadering (zie p. 1) is de eerste Publicatie van de Werkgroep (eindelijk) beschikbaar. Zoals bekend is het oen overdruk van een artikel van A.W. Janssen, getiteld: Beiträge zur Kenntnis des Miocäns von Dingden und seiner Molluskenfauna I, verschonen in Geologica et Palaeontologica, Band 1, november 1967, te Marburg/Lahn. Deze publicatie werd reeds uitgereikt aan de leden van de Werkgroepdie aanwezig waren op de huishoudelijke vergadering. Aan de overige leden wordt de publicatie tegelijk met dit nummer der Mededelingen toegezonden.