Volgens mededeling van de heer H. C. J. Bosch te Hilversum is in Ootmarsum, in een der groeven van de voorm. steenfabriek ter plaatse mioceen ontsloten. Deze plaats word onlangs bezocht en inderdaad werd mioceen aangetroffen. De groeve ligt niet ver van de orienteringstafel op de Kuiperberg. Er wordt niet meer in gegraven wegens sluiting van de fabriek. Hierdoor staat ook de bemaling stop en zal het grond- en hemelwater de groeve steeds meer onder water zetten. Momenteel is de mioceenlaag nog goed bereikbaar. Ontsloten is een enkele tientallen im dikke laag glauconietzand, waarin zich talrijke schelpkernen, en ook wel botten en haaientanden bevinden. De fauna is zeer interessant en bevat o.m. Panopaea meynardi, Venus multilamella, V. scalaris, Scaphella bolli, zeer veel Aporrhais alata, Haustator eryna. De ouderdom dient gezocht te worden in het grensgebied van Hemmoor Stufe en Laag van Ticheloven. Bezoek aanbevolen! Bericht gewenst.