Onder auspiciën van de “Werkgroep voor onderzoek van prehistorisch vuursteenmijnen” van de Nederlandse Geologische Vereniging – afdeling Limburg wordt van 26 tot en met 29 april een symposium gehouden over vuursteen in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Deelnamekosten aan dit symposium, exclusief verblijfskosten, bedragen Fl. 50.— Correspondentie-adres: C. Roos, secretariaat N.G.V. afd. Limburg, Stuytstraat 27, te Hoensbroek, bij wie nadere informatie kan worden ingewonnen.