Op de huishoudelijke vergadering van 15 februari 1969 werd de volgende resolutie aangenomen: “INDIEN FOSSIELHOUDENDE AARDLAGEN, WAARVAN EEN ONTSLUITING MOGELIJK IS, GEVONDEN WORDEN, IS HET GEWENST, DAT HET BESTUUR HIERVAN OP DE HOOGTE WORDT GESTELD. HET BESTUUR ZAL DAN NAGAAN OF EEN ONTSLUITING NOODZAKELIJK IS. VAN PRIMAIR BELANG HIERBIJ IS, DAT DE TE VERWACHTEN WETENSCHAPPELIJKE WAARDE HOOG GENOEG IS. AANGEZIEN HET IN DE MEESTE GEVALLEN ONGEWENST IS, DAT ER BIJ EEN DERGELIJKE ONTSLUITING VELE VERZAMELAARS AANWEZIG ZIJN, ZAL HET BESTUUR IN OVERLEG MET DE ONTDEKKERS GENOODZAAKT ZIJN IN DERGELIJKE GEVALLEN PERSONEN UIT TE NODIGEN OM AAN DE ONTSLUITING MEDE TE WERKEN. NIET UITGENODIGDE PERSONEN ZULLEN NIET TOT DE ONTSLUITING KUNNEN WORDEN TOEGELATEN. HET WETENSCHAPPELIJK BELANGRIJKE MATERIAAL ZAL IN EEN MUSEUM WORDEN ONDERGEBRACHT. HET BESTUUR IS VAN MENING DAT IN DRINGENDE GEVALLEN GELD VAN DE VERENIGING BESCHIKBAAR MOET ZIJN OM EEN ONTSLUITING MOGELIJK TE MAKEN. VANZELFSPREKEND ZAL ER NAAR GESTREEFD WORDEN DIT GELD VIA SUBSIDIES OF MATERIAALVERKOOP WEER NAAR DE VERENIGINGSKAS TE DOEN TERUGVLOEIEN.”