De met de vorige aflevering van de Mededelingen verzonden brochure over het herdrukken van uitverkochte afleveringen van de Mededelingen is enthousiast ontvangen. Een groot aantal definitieve en voorlopige bestellingen is binnengekomen. Daardoor is het nu mogelijk een prijscalculatie te maken. Het is ons een genoegen U te kunnen berichten dat de herdrukte afleveringen voor dezelfde prijs geleverd kunnen worden als de oorspronkelijke ! Deze prijzen zijn alsvolgt: