Het zal U bekend zijn, dat tot op heden de Mededelingen geheel in eigen beheer werden gedrukt. Hiertoe werd enkele jaren geleden een goede stencilmachine aangeschaft. In de laatste tijd is echter de oplage zo hoog geworden, dat het praktisch niet meer mogelijk is het stencilwerk nog in eigen beheer te vervaardigen. Een andere faktor was, dat de acht jaar lang gebruikte schrijfmachine van de redacteur thans zodanig versleten is, dat het stencilwerk hieronder ernstig te lijden heeft. De oplossing van deze moeilijkheden was niet gemakkelijk te vinden. De eenvoudigste weg was natuurlijk het drukwerk geheel uit te besteden aan een stencilbureau en eventueel over te gaan op een ander procédé, maar dit bleek voor de Werkgroep niet haalbaar te zijn. Vooral op langere termijn zouden ons hiertoe de middelen ontbreken. De oplossing werd gevonden, door voor de vereniging een nieuwe schrijfmachine aan te schaffen, en wel een electrische, model IBM 72, met verwisselbare schrijfkoppen. Hierdoor kan het tijdschrift ook typografisch aantrekkelijker worden gemaakt, door toepassing van een grotere letter voor de koppen en een cursieve letter voor de Latijnse namen. Door deze aankoop, die voor ons toch een flinke rib uit het lijf is geweest, is het nu mogelijk geworden de stencils nog in eigen beheer te maken en de verdere afwerking (stencillen, vergaren, nieten e.d.) uit te besteden. Hiertoe hebben wij de firma ELCI te Leiden ingeschakeld, welke met dit soort drukwerk ervaring heeft. Het voor U liggende nummer van de Mededelingen is een eerste proeve van de nieuwe methode.