Elders in dit nummer van de Mededelingen vindt U over deze nieuwe ontsluiting uitgebreide gegevens (zie p. 22 e.v.). De bouwput is het gemakkelijkst te bereiken, door in Antwerpen de oude verkeerstunnel te nemen, richting Kieldrecht. De sluis komt iets ten noorden van Kallo, rechts van de weg, zeer dicht bij de Schelde. Vanaf Antwerpen is het ongeveer 10 km. Deze ontsluiting kan niet zonder officiële vergunning betreden worden. Aanvragen voor dergelijke vergunningen dienen, met vermelding van de gewenste datum (niet in de weekends of op feestdagen !) te worden gericht aan: Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, Dienst Ontwikkeling Linker Schelde-oever, 2700 Sint-Niklaas. Truweelstraat 34. België.