Door de Rijks Geologische Dienst werd een geologische overzichtskaart van Zuid-Limburg uitgegeven (kwartair afgedekt) in 1971. Deze kaart, schaal 1 : 100.000, in meerkleurendruk, op een formaat van 35 x 50 cm, kan besteld worden bij de Rijks Geologische Dienst, Spaarne 17, Haarlem. De kosten (incl. BTW en excl. porto) bedragen ƒ 2,50.