De Heer A. Haandrikman, Nachtegaallaan 68, Goes, deelt ons mede, dat hij nog enkele exemplaren van fotocopieën (xerox-systeem) van het standaardwerk van F. Kautsky, 1925, kan leveren. De prijs hiervan bedraagt, gebonden, inclusief verzendkosten, ƒ 37.- Bestellingen op zijn girorekening 250628. Wij maken U er op attent, dat de kwaliteit van de platen, zoals altijd met het xerox-systeem, te wensen overlaat. Bovendien is de kans groot, dat dit werk via de boekhandel nog nieuw verkrijgbaar is tegen aanmerkelijk lagere prijs.