In het begin van dit jaar is nummer 7 van de Publicaties van de W.T.K.G. verschenen. Het is een lijvig artikel van onze leden P. A. M. Gaemers & W. Schwarzhans, getiteld: Fisch-Otolithen aus dem Pliozan von Antwerpen (Belgien) und Ouwerkerk (Niederlande) und aus dem Plio-Pleistozan der Westerschelde (Niederlande). Het artikel is verschenen in de Leidse Geologische Mededelingen, rijkelijk geillustreerd met foto’s en tekeningen. Deze publicatie is voor onze leden verkrijgbaar door overmaking van een bedrag van ƒ 4,50 op de girorekening van de penningmeester (zie p. 1). Tevens zal het artikel verkrijgbaar zijn op vergaderingen van de Werkgroep.