Deze lezingendag was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van – Het Prins Bernhard Fonds – Mobil Producing Netherlands Inc., Den Haag – de leden van de W. T. K. G.

Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

onbekend. (1974). Programma van de lezingendag, gehouden op zaterdag 1 december 1973 in het Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, onder het motto: ”Nieuwe ontwikkelingen in de geologie”. Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 11(2), 29–29.