Bij de geologisch secretaris, de heer L. M. B. Vaessen, Duurstedestraat 161 te Breda kunnen exemplaren aangevraagd worden van beknopte verslagen van de Paasexcursie naar het Mainzer Bekken in 1973 en van de Paasexcursie naar het Oligoceen van het Bekken van Parijs in 1974. Deze verslagen werden resp. samengesteld door de heren V. W. M. van Hinsbergh en A. W. Janssen. Vermeld zijn de door de W.T.K.G. bezochte locaties, alsmede gegevens omtrent de stratigrafie. Deze verslagen zullen niet worden gepubliceerd. Exemplaren ervan worden gratis, tegen vergoeding van de portokosten (ƒ 1,10) verstrekt. Bestellingen, onder bijsluiting van het genoemde bedrag aan postzegels, aan de heer Vaessen.