Van de heer A. B. J. Bekke te De Lutte, een nieuw en actief lid van de Werkgroep, ontving het bestuur de mededeling dat de Oligoceengroeve te Steinfeld (West Duitsland, Dammerberge) thans is gesloten. Hetzelfde geldt voor de Mioceengroeve te Woltrup, maar dit laatste werd al door H. J. Anderson vermeld in 1964 (Fortschr. in der Geologie von Theinland und Westfalen, Band 14).