Het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie deelt ons mede, dat thans de prijzen van de plastic artikelen definitief zijn vastgesteld. Alle bestellingen van deze artikelen dienen thans te worden gezonden aan de heer L. M. B. Vaessen, Duurstedestraat 161, Breda, die de bestellingen zal coördineren.