Van bevoegde zijde vernemen wij dat de zuidelijke bouwput voor de tunnel onder Rupel en Rupelkanaal te Ruisbroek in de loop van dit jaar onder water zal worden gezet. Op deze wijze zal het hier gebouwde tunnelsegment worden uitgevaren om elders te worden afgezonken. Hierna zal deze bouwput onder water ongeveer zeven meter worden uitgediept en opnieuw worden drooggezet, waarna de toerit voor de tunnel zal worden gebouwd. Het is duidelijk dat op deze wijze een aanmerkelijk grotere sectie te zien zal zijn van de Oligocene zanden, welke in het diepste deel van de bouwput te zien waren, en waaruit zo’n interessante fauna werd verzameld. De bewerking van de fauna, die reeds aangevangen was door M. C. Cadëe en A. W. Janssen, is in afwachting van deze ontwikkeling voorlopig stopgezet.