Op de diepste plaats in deze bouwput is fossielhoudende Rupelklei ontsloten, met o.a. goed bewaarde Turridae en Nuculana. De klei is hier vrij fossielrijk. Op de klei ligt een basisgrind van het Kwartair. De kwartaire afzettingen bestaan uit 3 – 4 m lichtgrijs zand zonder fossielen, met mooie scheve gelaagdheden. Plaatselijk komen houtresten voor. Hierboven volgt een veenlaag van 0,5 – 1 m dikte en vervolgens 1 m donker zand en een tweede minder duidelijke veenlaag. Na een tweede grindlaagje volgt dan ongeveer 2 m grijsgeel zand, en tenslotte opgebrachte grond met Plioceenfossielen. Naar de mening van Dr. Gigase is het paleontologisch belang van deze ontsluiting gering. Een nadere bestudering van de kwartaire sedimentologie zou van belang kunnen zijn. Alle lagen liggen vrijwel horizontaal, met een geringe helling naar het noordoosten. Interessant, maar nog niet onderzocht is, dat deze werken lijken te corresponderen met dergelijke werken op de Linker Schelde-oever.