Aangezien de in deze aflevering van de Mededelingen gepubliceerde “Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken” waarschijnlijk een veel geraadpleegd artikel zal worden, heeft het bestuur voor belangstellenden overdrukken van dit artikel beschikbaar tegen een kleine vergoeding. De kosten zijn op dit moment nog niet precies bekend, maar zullen vermoedelijk omstreeks ƒ 3,50 liggen. Bestellingen te richten aan de penningmeester, door overschrijving van het genoemde bedrag op giro 653504 t.n.v. de penningmeester der W.T.K.G. te Oegstgeest. Indien de kosten lager uitvallen, dan zal het verschil in postzegels worden teruggegeven bij toezending van de lijst.