Ter gelegenheid van het afscheid van de directeur, Dr. A. A. Thiadens, werd door de Rijks Geologische Dienst te Haarlem een “Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland” uitgegeven. Deze publicatie bestaat uit een rijk geïllustreerde, 134 pagina’s tellende toelichting met bijbehorende Geologische overzichtskaart van Nederland, schaal 1 : 600.000; Overzichtskaart toegepaste geologie, schaal 1 : 600.000; Geologische overzichtsprofielen door Nederland; Glaciale verschijnselen gedurende het Saalien, schaal 1 : 600.000 en Ondiepe breuken en bovenkant van de Formatie van Maassluis, overzichtskaart schaal 1 : 600.000. Deze uitgave verscheen onder redactie van W. H. Zagwijn en C. J. van Staalduinen, en bevat bijdragen van vele auteurs. De inhoud werd in drie hoofdstukken verdeeld, resp. (afgezien van voorwoord en inleiding): Lithostratigrafie, Toelichtingen bij kaarten en profielen, en Chronostratigrafie en biostratigrafie. Elk van deze hoofdstukken bevat kleinere artikelen.