De in de vorige aflevering van de Mededelingen aangekondigde overdrukken van de Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken zij., iets duurder uitgevallen dan werd verwacht. De prijs bedraagt ƒ 4.- incl. portokosten. Bestellingen te richten aan de penningmeester door overmaking op girorekening 653504.