De heer M. Vervoenen deelt ons mede, dat men thans is begonnen met de uitgraving van het tunnelgedeelte tussen de Rupel en het Rupelkanaal. Hier is nu ook het fossielhoudende zand ontsloten met Hilberia stettinensis, dat stratigrafisch onder de Klei van Boom ligt, hoewel deze laatste ter plaatse ontbreekt. Uit boringen ter plaatse blijkt, dat in een later stadium nog een kleipakket bereikt zal worden (Klei van Asse ?). De buitengewoon interessante, maar helaas zeer slecht geconserveerde molluskenfauna uit deze afzetting wordt momenteel voor een publicatie verwerkt door M. C. Cadée en A. W. Janssen.