Momenteel is in voorbereiding de herdruk van honderd genummerde exemplaren van: Iconographie complete des coquilles fossiles de l’Eocène des environs de Paris, van M. Cossmann & G. Pissarro. De herdruk zal verschijnen in twee gebonden delen, waarvan de kosten (inclusief verzendkosten) f 150.- zullen bedragen. Levering omstreeks maart 1978, in volgorde van binnenkomst van betaling en voorzover de voorraad strekt. Betaling door overschrijving (storting) van genoemd bedrag op AMRO bank te Goes (gironummer 3815) ten gunste van J. Gunst, rekening nummer 48.89.84.475, onder vermelding Cossmann. Voor nadere informatie wende men zich tot A. Haandrikman, Nachtegaallaan 68 te Goes, bij wie tevens proefdrukvellen verkrijgbaar zijn, tegen storting van ƒ 1.- op giro 250628.