De “Paläontologische Gesellschaft“ uit West Duitsland heeft het initiatief genomen om in het najaar van 1978 haar jaarlijkse “Tagung” in Maastricht te houden. Zij wil dit doen in samenwerking met de Engelse “Palaeontological Association” en hierin een eerste poging zien om te komen tot een “European Palaeontological Convention”. Van Nederlandse zijde hebben de Rijks Geologische Dienst en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie hun medewerking toegezegd. Een deel van de geplande excursies zal door de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie worden georganiseerd. De data van de Convention zijn 24 september – 1 oktober 1978. Van Engelse en Duitse zijde is als centraal thema voor deze bijeenkomst voorgesteld; Evolutionary changes in Fossilisation Potential (Verschiebungen des Fossilisationspotentials im Verlauf der Evolution).