Van 8 tot 11 mei 1978 wordt in de Vrije Universiteit te Amsterdam de tweede bijeenkomst van Europese geologische verenigingen georganiseerd. De eerste vond plaats in 1975 te Reading, Engeland en was zeer succesvol.. De organisatoren voor de bijeenkomst van 1978 zijn het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap, de Rijks Geologische Dienst en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie. Het centrale thema van deze meeting is “Europe – basins and source areas”, waarbinnen een scala van onderwerpen aan bod kan komen.