Wij ontvingen uitgebreide informatie over het 26e Internationaal Geologisch Congres, dat gehouden zal worden te Parijs van 7 tot 17 juli 1980. Het congres is verdeeld in 20 secties, met de meest uiteenlopende onderwerpen. Er zullen zeven symposia worden gehouden, en er zal een wetenschappelijke en technische tentoonstelling worden georganiseerd. Tevens is er een zeer indrukwekkend excursieprogramma, dat vrijwel geheel west en zuid Europa omvat. Een 108 pagina’s tellende eerste circulaire is ter inzage bij A. W. Janssen, Haringvliet 64, Alphen aan den Rijn, en kan door belangstellende direct worden aangevraagd bij: Secretariat Général du 26me Congrès géologique international, Maison de la Geologie, 77-79, rue Clade Bernard, 75005 Paris – La France.