Dat we bij Slochteren aardgas in de grond hebben, is voor de meeste Nederlanders geen nieuws. Maar hoe diep dat gas precies zit, hoeveel er is en hoe het er gekomen is, zijn vragen, waarop we in het algemeen geen antwoord weten. Ook over de olie, die in Nederland wordt gevonden, kunnen maar weinigen meepraten. Toch zijn deze beide grondstoffen enorm belangrijk voor onze economie. De energievoorziening is één van de belangrijkste problemen van deze tijd en voor die energievoorziening zijn we voornamelijk aangewezen op de fossiele brandstoffen: dat zijn brandstoffen, die miljoenen jaren geleden gevormd zijn op aarde en inmiddels bedekt zijn door andere aardlagen.