Op 19 mei j.l. overleed te Rotterdam ons medelid mevr. J. Grandia-Smits. Hoewel de laatste jaren wat inactief op geologisch gebied zullen vele leden zich haar markante persoonlijkheid nog wel herinneren. Lange jaren heeft zij deel uitgemaakt van de Rotterdamse Werkgroep van de N.M.V. Zij was draagster van het verzetskruis.