Van 20 juni tot en met 7 september 1986 is in het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden een tentoonstelling te zien met de titel BODEMSCHATTEN ALS GRONDSTOFFEN Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de belangrijkste materialen, die op aarde worden ontgonnen om door de mens gebruikt te worden als grondstof. Het gaat daarbij om een grote verscheidenheid: vanaf vuursteen, dat door de prehistorische mens tot werktuig geslagen werd, tot uranium, dat in onze tijd de splijtstof voor kernreactoren levert. Niet alle bodemschatten worden voor hetzelfde doel gebruikt. We kunnen onderscheid maken tussen bouwstoffen, ertsen en brandstoffen. Wie de hoeveelheid nagaat, die van elk van deze stoffen ontgonnen wordt, ziet dat de bouwstoffen daarbij het belangrijkste zijn. Natuursteen, zand en grind worden in enorme hoeveelheden aan de aardbodem onttrokken. Klei — dat in ons land een belangrijke grondstof is, o.a. voor baksteen en dakpannen — staat niet bovenaan de lijst, omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen een groot aantal verschillende soorten.