Deze brochure is uitgevoerd in offset en verlucht met elf afbeeldingen en kaartjes. De eerste helft van de publicatie is hoofdzakelijk geologisch georienteerd en omvat het laatste deel van het Pleistoceen en het Holoceen. Hierin komt de vorming van Nederland ter sprake, zonder dat nog van grote menselijke invloed gesproken kan worden. Een aantal van de nieuwere theoriën wordt hiervoor tegen elkaar afgewogen of met elkaar gecombineerd. De auteur schroomt niet een aantal onzekerheden te noemen, waarmee nog verscheidene studies gevuld kunnen worden. Ondanks onze huidige hydrografische kennis zijn er nog vele vraagtekens wat betreft de sedimentologie langs onze kust. Het tweede gedeelte van deze publicatie is het eigenlijke historisch-geografische gedeelte. Het betoogt, dat juist door de menselijke activiteiten de “lage landen” zijn ontstaan. Vooral de landbouw en de ontvening zijn hie naar ‘schrijvers oordeel debet aan, Hij gaat uitvoerig op alle facetten hiervan in.