Sedimentpetrografie van het Morsum Kliff op Sylt (Noordduitsland). In dit artikel worden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de inhoud aan zware mineralen van vijftien monsters, genomen in het Morsum Kliff op het eiland Sylt (Duitse Bondsrepubliek, deelstaat Schleswig-Holstein). Er konden vier mineraalzone’s worden herkend. Dit zijn, van boven naar onder: 1. een stabiele zone, met een belangrijk aandeel aan metamorfe mineralen; 2. een epidootrijke zone; 3. een zone rijk aan hoornblende; 4. een hoornblende/epidoot-zone. Deze resultaten konden worden vergeleken met zware mineralen-onderzoek van de boringen Nieuweschans (8D/15) en Noordlaren (12B/1) in het noordoostelijk deel van Nederland. De mineralogische opeenvolging bleek daar identiek te zijn. Zone 1 en 2 van het Morsum Kliff konden worden gerelateerd aan de mineralogische Scheemda Zone van de Nederlandse stratigrafische indeling; zone 3 en 4 komen overeen met de Nieuweschans Zone. Ook de boring Wittmunder Forst in Oost-Friesland (B.R.D.) vertoont dezelfde mineralogische opeenvolging. Doordat de Nederlandse mineralogische zonering gedateerd is door pollen-analytisch onderzoek bleek het mogelijk te zijn te veronderstellen dat zones 1 en 2 van het Morsum Kliff van Brunssumien- en de zones 3 en 4 van Susterien-ouderdom zijn.