Met behulp van zware mineralen- en grindonderzoek wordt een onderverdeling gepresenteerd voor miocene en pliocene afzettingen op de Venlo schol en in het zuidelijk deel van de Centrale Slenk. De sedimentpetrologische zonering is voor een belangrijk deel gerelateerd aan de molluskenzonering. Het onderzoek werd beperkt tot een profielsectie tussen Venlo in het zuiden en Nijmegen in het noorden, gelegen op de Venlo schol, en de boring Broeksittard in het zuidelijk deel van de Centrale Slenk. In het Mioceen kunnen acht zones worden onderscheiden tegen drie in het Plioceen. Zowel aan de top van de Zanden van Oploo (Laat Mioceen) als boven de Venlo Klei (Vroeg Plioceen) blijkt op de Venlo schol een belangrijk hiaat aanwezig.