De auteur beschrijft de molluskenfauna van een niet eerder gepubliceerde lokaliteit in Oostenrijk. Hij beschrijft 166 species en subspecies, waarvan vele nieuw voor Oostenrijk. Bovendien worden twee nieuwe soorten en drie nieuwe ondersoorten beschreven. De fauna vertoont speciaal overeenkomst met het Burdigalien van Kaltenbachgraben in Beieren en bepaalde lokaliteiten in Tsjechoslowakije. Behalve de mollusken worden in dit werk ook andere diergroepen behandeld door specialisten. Bij de koralen wordt een nieuwe soort beschreven. De algemeneopzet van dit werk is modern en zeer overzichtelijk. Op de nomenclatuur valt soms wel wat aan te merken. Bij de soortbeschrijvingen worden de auteurs nooit tussen haakjes vermeld. De beschrijvingen van het materiaal zijn in de regel kort en krachtig.