Tijdons een drietal excursies (do laatste in oktober 1964) ben ik in staat geweest een ruime hoeveelheid kwartaire mollusken te verzamelen uit de tijdelijke bouwput voor de verkeerstunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen, te Zelzate (België.) Voor de stratigrafie van deze ontsluiting verwijs ik naar het artikel van VAN DEN BOSCH (p. 16 e.v.). De hier besproken mollusken werden verzameld in een tweetal niveau’s, respectievelijk behorend tot het Weichselien en het Eemien. Van het Weichselien werd bemonsterd de laag van 2 – 2,80 m – O.P. Van het Eemien (Afzetting van Vlissingen) werd bemonsterd de laag van 13 tot 13,80 m – O.P.. Voor de lithologie van deze niveau’s zie men het artikel van Van den Bosch en de foto’s 3, 6 en 7.