Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tot op heden bekende soorten van de miocene en pliocene Soaphopoda van Duitsland, België en Nederland. Verschillende auteurs hebben zich reeds met de Scaphopoda beziggehouden, maar in de literatuur zijn velerlei verschillende opvattingen te vinden. De oorzaak hiervan is ongetwijfeld het feit dat gewoonlijk slechts weinig en fragmentair materiaal van deze molluskengroep verzameld kan worden. Bovendien zijn de meeste soorten nogal variabel, wat de studie niet vergemakkelijkt. Een godegen bewerking van de Scaphopoden zal slechts mogelijk zijn, wanneer hierbij zeer veel materiaal, en niet alleen uit het Noordzeebekken wordt bestudeerd. Hot onderstaande moet dan ook niet worden gezien als een definitieve oplossing van de problemen, maan eerder als een serie opmerkingen, die er wellicht tee kunnen bijdragen, dat het in vele particuliere collecties aanwezige materiaal beter kan worden gedetermineerd.