In 1966 verschenen in de derde jaargang van de Mededelingen een viertal nummers, waarvan beide laatste gecombineerd tot een dubbel nummer, en wel in de maanden maart, juli en oktober. Het uiterlijk van het blad bleef vrijwel onveranderd. Er werd toe overgegaan de Mededelingen bij de verzending te verpakken in enveloppen, aangezien de dubbelgevouwen exemplaren moeilijk zijn in te binden. Het aantal pagina’s bedroeg dit jaar 70 (vorig jaar 85). Opgenomen werden 13 (12) originele geologische artikelen, geschreven door 7 (6) auteurs, waarvan 1 (1) uit België.