Omdat aan deze excursie slechts één autobezitter deelnam, moesten helaas meerdere personen die geen eigen vervoer hadden, worden teleurgesteld. Het lijkt aanbevelenswaardig in komende jaren de excursie niet op het Pinksterweekend te houden. Onder de zeer deskundige leiding van de hoer M. Vervoenen, bijgestaan door de heer N. Gaillez hebben de deelnemers aan deze excursie een goede gelegenheid gehad kennis te maken met het Ledien. Op verschillende plaatsen was het mogelijk rijke fossielhoudende lagen te bemonsteren, waarvan dan ook druk gebruik werd gemaakt.