Het is mij gebleken dat er bij velen behoefte bestaat aan een samenvatting en explicatie van de meest gebruikte termen, die worden toegepast bij het beschrijven van gastropodenschelpen. Inderdaad is het niet altijd zonder meer duidelijk wat een auteur met een bepaalde uitdrukking bedoelt, ook al doordat meerdere termen door verschillende auteurs niet in dezelfde betekenis worden gebruikt. Dit laatste is vooral het geval met de uitdrukkingen die een bepaalde richting aanduiden.