De VARA-televisie zond in haar programma “Verkenning in wetenschap” op 16 februari 1969 tussen 20.00 en 20.35 uur een reportage uit over de Drentse amateur-archeoloog Tjerk Vermaning. In deze reportage deed Vermaning verslag van zijn speurtochten naar werktuigen uit het Palaeolithicum, i.c. vooral vuistbijlen. Hierbij spreidde deze man een ongelooflijke arrogantie ten toon; hij deed voorkomen dat hij over dit onderwerp meer wist, dan welke wetenschapsman dan ook. Inderdaad heeft hij in de afgelopen jaren enkele opzienbarende vondsten gedaan, maar uit door hemzelf verstrekte gegevens blijkt duidelijk dat hij zijn onderzoekingen op zeer onwetenschappelijkewijze pleegt. Zo zijn al zijn vondsten afkomstig uit weilanden, geploegde akkers e.d., zodat het oorspronkelijk laagverband niet te achterhalen is. Vermaning zei hoogst teleurgesteld te zijn over het feit dat geen der wetenschapsmensen hem gefeliciteerd had met zijn ontdekkingen. Uit goed ingelichte bron verneem ik echter dat dit is veroorzaakt door het feit dat Vermaning zijn vondsten eerst spectaculair per krant bekend maakt en eerst na lang trekken ook de beroeps-archeologen heeft ingelicht. Zelfs schijnt deze man in de pers te hebben bekendgemaakt dat hij wachtte op het verlenen van een doctoraat honoris causa wegens zijn wetenschappelijke verdiensten !