Vermoedelijk in de loop van het volgend jaar zal een publicatie verschijnen over de in de groeve O. Sunder te Twistringen en in Woltrup verzamelde fossiele mollusken. In hoofdzaak zal een aanvulling worden gegeven op de publicatie van Anderson (1964). Ieder die mij in het voorafgaande jaar, of soms zelfs nog eerder, materiaal ter bewerking heeft geleend kan dit binnenkort terug verwachten. Mochten er nog belangrijke soorten te voorschijn zijn gekomen, dan hoor ik dat graag alsnog.