Wij kunnen U thans mededelen, dat de al eerder aangekondigde publicatie van A. W. Janssen over de molluskenfauna van de Twistringer Schichten (zie Mededelingen, vol. 8 nr 3 + 4, p. 64) binnen enkele weken zal verschijnen in het tijdschrift Scripta Geologica van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie. Al diegenen, die met materiaal aan deze publicatie hebben bijgedragen zullen dit inmiddels weer terug ontvangen hebben. Helaas is het niet mogelijk gebleken deze publicatie, die omstreeks 70 pagina's zal omvatten en 11 platen, kosteloos aan alle leden ter beschikking te stellen, zoals wij dit met meerdere in het verleden konden doen. Er bestaat echter voor belangstellenden de mogelijkheid tegen gereduceerde prijs een exemplaar te bestellen. Het valt nog niet precies te zeggen hoeveel de overdrukken zullen gaan kosten, maar vermoedelijk zal dit omstreeks de ƒ 5.- liggen. Deze prijs zal in de officiële verkoop aanmerkelijk hoger liggen. Aangezien de bestelling van het aantal extra overdrukken al spoedig moet plaats vinden, vermoedelijk nog voor eind juni, is het aan te bevelen zo spoedig mogelijk een overdruk te reserveren. U kunt dit schriftelijk doen bij de redactie of telefonisch (01710-31046) bij ondergetekende. Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst afgewerkt.