‘En Europe, la limite éocène-oligocène est située à la base du Stampien’ (de grens tussen Eoceen en Oligoceen ligt in Europa bij de aanvang van het Stampien). Met deze conclusie besluit Cavelier zijn (al in januari 1976 afgesloten en pas onlangs gepubliceerde) proefschrift; in de tweehonderd vier en veertig pagina’s ervoor heeft hij een indrukwekkende hoeveelheid feitenmateriaal en overwegingen de revu laten passeren. Deze, alleen al als samenvattend naslagwerk belangrijke publicatie, is het resultaat van twintig jaar geologisch veldwerk, begonnen in het Bekken van Parijs en voortgezet tot in alle uithoeken van Europa, alsmede een uitvoerige literatuurstudie (24 pagina’s referenties!).