Leendert van der Slik werd op 20 februari 1899 te Rotterdam geboren als jongste in een gezin van negen kinderen. Reeds vroeg verwierf hij een vakkundige handvaardigheid in het timmermansbedrijf en ook de akte Bouwkundig Tekenaar wist hij in korte tijd te behalen. Zijn belangstelling voor de natuur ontwaakte in zijn militaire diensttijd. Hij voelde zich geroepen tot het onderwijs en behaalde de onderwijsakte, maar de crisisjaren vóór de oorlog haalden een streep door zijn plannen en hij zag zich gedwongen een betrekking te accepteren bij de Gemeentelijke Telefoondienst, later de P.T.T. genaamd, waar hij tot zijn pensionering in 1964 bleef. Tijdens zijn werkzaamheden aldaar slaagde hij voor de akte L.O. Engels. In 1931 trouwde hij met Alida Theodora Scheuerman. Zij kregen twee dochters. Van der Slik was een socialist van de oude stempel, een man met een grote innerlijke beschaving en veel gevoel voor cultuur en historie. Daarnaast bezat hij een warme belangstelling voor zijn naasten, hetgeen onder meer tot uiting kwam in zijn werk voor de reclassering. Hij was een eenvoudig en beminnelijk mens met uitgesproken opvattingen over bepaalde zaken. Zo voelde hij zich niet gerechtigd om een dier te doden voor zijn collectie en ook vond hij dat bloemen niet geplukt of afgesneden hoorden te worden.