Vroeg-miocene koralen uit het Bekken van Aquitaine (ZW Frankrijk) Dit artikel omvat een systematische revisie met beknopte beschrijvingen en afbeeldingen van koralen uit afzettingen van Aquitanien en Burdigalien ouderdom in het Aquitainebekken. Als basis hiervoor dienden de grote collectie (meer dan 1000 exemplaren) van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden en enkele kleinere particuliere verzamelingen. De RGM-collectie is gedurende de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid met materiaal verzameld tijdens excursies van biologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van Prof. Dr G.J. Boekschoten. Uit onderzoek aan recente koralen is gebleken, dat de variabiliteit binnen de soort veel groter kan zijn dan vroeger werd aangenomen, hetgeen consequenties heeft voor de systematiek. Hierdoor konden enkele genera en soorten niet worden gehandhaafd. Dit artikel omvat 18 genera en 23 soorten, waaronder Goniopora chevalieri nom. nov., ingevoerd ter vervanging van de ongeldige naam G. girundiensis secunda Bernard in Chevalier, 1961. Gegevens betreffende de paleo-oecologie zijn vermeld bij de bespreking van de verschillende vindplaatsen.