Ten noorden van Gent graaft men sinds een zestal jaren aan het Sifferdok, in het kader van de uitbreidingen van de Gentse zeehaven. Hierin is het Flandrien prachtig ontsloten, vooral de mariene facies is er bijzonder interessant. Het mariene Flandrien (op de geologische kaart van België aangeduid met q4m), ook Afzetting van Calais genaamd, wordt in het Holoceen geplaatst, namelijk in het Atlanticum. Het heeft hier een dikte van ongeveer 5 meter. Daarboven komt het continentale Flandrien (q4) met een dikte van 15 à 16 meter. Op de bodem van de put is het Ledien ontsloten (Boven-Eoceen), waarop het Flandrien rust.