Tertiaire en kwartaire afzettingen in en rond het Bekken van Mons. Een excursiegids. Voor deze excursie wordt het Bekken van Mons benaderd vanuit het noorden. De tertiaire afzettingen (Ypresien, Landenien), die bij afwezigheid van krijt- en vroeg-paleocene sedimenten, rechtstreeks op de palaeozoische sokkel rusten, worden eerst bezocht te Lessines en Blaton. Men komt het bekken binnen bij Ciply, waar de Krijt/Tertiair-grens goed ontsloten is. Vervolgens worden de laat-paleocene en vroeg-eocene afzettingen in detail bekeken in de omgeving van Mons (Landenien, Ypresien, Paniselien). Tenslotte worden enkele aspecten van het Kwartair gedemonstreerd: leem- en loess-afzettingen van het Pleistoceen bij Harmignies en het Holoceen van de Haine vallei bij het “Maison van Gogh”.