Oostelijk van de Zaan in Zaandam liggen momenteel twee opspuitterreinen, die het bezoeken alleszins waard zijn. Beide terreinen zijn opgespoten met zand dat ter plaatse uit een put is gewonnen; het noordelijke terrein is ten dele aangevuld met materiaal uit het Alkmaardermeer. Op beide terreinen is het Eemmateriaal vermengd met Weichselien; dit geldt ook voor het noordelijke terrein, waar dit met zand uit het Alkmaardermeer werd aangevuld. Volgens opgaaf van Hr, G. Spaink is het profiel op de plaatsen van heide zandwinningen namelijk gelijk.